Helpende handen zijn in onze maatschappij geen vanzelfsprekendheid. Toch kunnen wij als Heemkring terugvallen op de vrijwillige inzet van Hendrik Thomas en Herman Larivière. Via dit bericht willen we hen onze dank hiervoor kenbaar maken.

De familie de Clercq schonk onderstaande foto uit de beginjaren van 1900. Raf gebruikte eerder deze foto in zijn heempraatje van september 1987. Hij meent hierop Laurent Maervoet (2e van links) en Louis Guns (uiterst rechts)te herkennen.

Kan er iemand de 6 personeelsleden identificeren ?