Anna Herbosch was sinds 1992  lid van de Heemkring, maar al veel vroeger was ze actief in onze kring. De kringleden konden namelijk lang voor het jaar '92 bij haar terecht voor haar uitgebreide  heemkundige documentatie.

Als lid van de Heemkring bracht zij het uitgebreide en interessante archief van haar grootvader, Alexander Knaeps mee. En daar hoorde o.a. een deel van de oudere nummers van het tijdschrift 'Eigen Schoon en de Brabander'bij. Dit was een zeer gegeerde uitgave op het gebied van heemkunde en plaatselijke geschiedenis.

Anna beschikte ook over een ruime collectie doodsprentjes en overlijdensberichten, die op hun beurt waardevol materiaal bleken voor stamboomonderzoek.

Bij het opzetten van tentoonstellingen en voor opzoekwerk kon de Heemkring altijd rekenen op de medewerking van Anna en voor heel wat onderzoek en publicaties konden we tevens een beroep doen op haar echtgenoot , Lode Huybrechts.

De Heemkring verliest met Anna een van haar 'getrouwen'.  We leven mee met haar echtgenoot Lode en met de naaste familieleden en delen in hun verdriet.

 

Op 12 november is Fons Biesemans van ons heengegaan. De voorbije jaren verbleef hij in het woonzorgcentrum De Heymeulen in Opstal-Buggenhout. De Heemkring verliest met hem een van de getrouwen, iemand die sterk was in naamgeving en een ongebreidelde kennis van het Merchtemse verleden had. 

Op het offerandeprentje lezen we volgende mooie tekst: "We zijn dankbaar voor je rijk gevuld en gevarieerd leven. Je was niet voor één gat te vangen: liefde voor je familie, mens en natuur, als overtuigd en reislustig Vlaming bezocht je graag Engeland, Schotland en later Amerika inclusief de daarbij horende internationale vriendschappen, smeden, houtsnijwerk, auteur van 'De plaatsnamen van Oud-Merchtem', heemkundige, liefhebber van geschiedenis en archeologie, bedenker van gemeentelijke wandelingen, hersteller van defecte zaken, elektrieker van dienst, levensgenieter (mosselen, paling in't groen, oesters, whisky, een sigaartje, ...) wandelstokkenfabrikant, actief in de Merchtemse verenigingen, trouwe lezer van 'De Standaard', fier op 'den ijzeren weg' en chronisch verslaafd aan boeken en lezen tot op het laatste. Je nalatenschap is 'Jong, mooi en verrassend hedendaags' ...

Fons, bedankt en rust nu maar. We zullen je missen.