Welke oude beroepen werden in Merchtem uitgeoefend en wie waren de vaardige arbeidslui?  Bestaan die beroepen nog altijd in onze gemeente of zijn ze verdwenen? 

 

Op deze vragen vind je een antwoord in ‘Oude beroepen in Merchtem’. Hendrik Thomas, lid van de Heemkring, is niet de auteur, maar hij digitaliseerde de evolutie in een overzichtelijk document. Wie de auteur is, blijft voorlopig een geheim.

 

 

 

 

Anna Herbosch was sinds 1992  lid van de Heemkring, maar al veel vroeger was ze actief in onze kring. De kringleden konden namelijk lang voor het jaar '92 bij haar terecht voor haar uitgebreide  heemkundige documentatie.

Als lid van de Heemkring bracht zij het uitgebreide en interessante archief van haar grootvader, Alexander Knaeps mee. En daar hoorde o.a. een deel van de oudere nummers van het tijdschrift 'Eigen Schoon en de Brabander'bij. Dit was een zeer gegeerde uitgave op het gebied van heemkunde en plaatselijke geschiedenis.

Anna beschikte ook over een ruime collectie doodsprentjes en overlijdensberichten, die op hun beurt waardevol materiaal bleken voor stamboomonderzoek.

Bij het opzetten van tentoonstellingen en voor opzoekwerk kon de Heemkring altijd rekenen op de medewerking van Anna en voor heel wat onderzoek en publicaties konden we tevens een beroep doen op haar echtgenoot , Lode Huybrechts.

De Heemkring verliest met Anna een van haar 'getrouwen'.  We leven mee met haar echtgenoot Lode en met de naaste familieleden en delen in hun verdriet.