Op 22 april laatstleden werden Pol Feytens, Maria, Van Moeseke, Jos de Booser en Rik Geeroms in de 5 voor 12 gevierd voor hun jarenlange inzet in de Heemkring. Pol is niet langer voorzitter maar hij, Maria en Jos blijven actief bestuurslid. Rik zet een punt achter zijn actieve rol in de kring.

 

Het was een sfeervolle avond met volgende ingrediënten: een lekkere maaltijd, mooie cadeaus, een attentie van de gemeente en diploma voor heemkundige verdiensten , aangrijpende gelegenheidstoespraken en als verrassing een gedicht uit de pen van Jef Hellinckx. Jef kwam het met de gepaste dictie en mimiek voordragen. 

Frans Feytens maakte van deze avond een fotoreportage We willen Frans dan ook bedanken voor dit knappe fotowerk.

 


Tijdens de Algemene Vergadering van Soetendaelle vzw was er een voorzitterswissel: Pol Feytens gaf na 40 jaar voorzitterschap de fakkel door aan Hedwig Vertonghen.